جستجو
    جستجوی پيشرفته  
صفحه اصلی
 
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
چشم حشرات
3,208
 
 
Tahoor_invitation

حشرات، قادر نیستند سر خود را حرکت دهند پس چگونه چیزهائی را که در پشت، یا کنار آنها قرار دارد، می بینند؟ پدید آورنده دانای حشرات، موجودی که همه گونه قدرتی دارد، به آسانی این مشکل را برای حشرات حل کرده، به طوری که آنها می توانند پشت و پهلو و همه جا را ببینند. او بجای چشم ساده به حشرات چشم مرکب، داده است. چشم مرکب، چشمی است که از واحدهای بینائی، تشکیل شده است. هرکدام از این واحدها، مانند یک چشم ساده، از خارج به طرف داخل، از بخشهای قرنیه، عدسیه، شبکیه، تشکیل یافته است. شماره این واحدها، در چشم حشره ها، مختلف می باشد. چشم کرم شبتاب، از دو هزار و پانصد واحد ترکیب شده است. تعداد واحدهای بینائی چشم آسیابک از ده هزار تا بیست و هشت هزار می رسد.

آیا ماده می تواند چشمهای گوناگون بسازد؟ هرگز، چون کارهای ماده یکنواختی می باشد. تنوع و گوناگون بودن پدیده ها، نشانه حکومت عقل در جهان آفرینش می باشد. چشم مرکب کرم شب تاب، از ارزن، کوچکتر است پس یک دو هزار و پانصدم آن، چقدر خواهد بود؟ آیا تأسیس بخشهای قرنیه، عدسیه، شبکیه در حجمی که یک دو هزار و پانصدم ارزن باشد نشانه قدرت نامتناهی، علم نامتناهی، سازنده این چشم نمی باشد؟ شما خودتان این سخن را در چشمهای حشرات دیگر، بیندیشید تا به عظمت آفریننده آنها پی ببرید.

 
 
 
 

دیدگاه دانشمندان درباره پرندگان و حشرات

 
 
 
 
نشانه هایی از او، جلد 2، صفحه 65
 
 
 
 
 
   
 
اصول عقاید > توحید > اثبات وجود خدا
 
 
 
نشانه هایی از او، جلد 2، صفحه 65
   
 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
   
 
 
 
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز | طهور فرانسه
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور